Program

Cilj rada muzičke radonice Mari Mari je razvoj muzičkih sposobnosti kod dece najmladjeg uzrasta kao i njihov sociološki i duševni razvoj. Pomoću muzičkih igara razvijaće se motorika, dikcija, glasovni aparat, sluh. U muzičkoj radionici deca će se upoznati sa vrstama muzičkih instrumenata, njihovom gradjom i razlikama izmedju gudačkih, duvačkih i udaračkih instrumenata. Deca će imati priliku da ovladaju sviranjem na instrumentima Orfovog instrumentarijuma
( štapići, triangl, čegrtaljke, zvončići itd... ) i aktivno učestvuju u stručno osmišljenim muzičkim igrama. Sa učenicima starijeg urasta ( 6, 7 i 8 godina ) radiće se na muzičkom opismenjavanju – ovladavanje muzičkim znacima.

Muzička radionica Mari Mari će se baviti i razvojem detetovog odnosa prema pravilima u igri, razvojem njihove motivacione sfere, kontrole ponašanja, intelektualnih operacija i prevazilaženja „saznajnog egocentrizma“ .
Grupna nastava sa najviše sedam dece u grupi, uticaće na socijalizaciju i društveni život.

Još jedan od cljeva muzičke radionice je mogućnost prijema dece koja nisu ispoljila muzički talenat, a čijem bi poboljšanju motorike, dikcije i razvoja glasovnog aparata i sluha, doprineo rad diplomiranog muzičkog pedagoga Marije Marić Marković. Poznato je i dokazano da je razvoj navedenih funkcija najefikasniji samo u najmladjem uzrastu.

Najtalentovaniji polaznici muzičke radionice Mari Mari će imati priliku da izvode autorske kompozicije na javnim nastupima, tv emisijama, dečijim muzičkim projektima, festivalima kao i priliku da pevaju i učestvuju na snimanju dečijih pesama u profesionalnom muzičkom studiju.