Kontakt

Map Za više informacija kontaktirajte nas na broj telefona:
069 / 12 10 690 od 10h - 20h.
Kontakt osoba:Jovanka Marić

Adrese:
Sportski centar Šumice,
Ustanička 125/1,
11000 Beograd

Megatrend Univerzitet,
Bulevar umetnosti 29,
11070 N.Beograd


E-mail: office@muzickaradionicamarimari.com